Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Naročniki starejših mobilnih paketov Telekoma Slovenije s 1. 7. 2019 brezplačno prehajajo v novejše in ugodnejše pakete

27. 5. 2019

V Telekomu Slovenije nenehno razvijamo svojo ponudbo in jo nadgrajujemo skladno s potrebami naših uporabnikov. Zato bomo s 1. 7. 2019 starejše mobilne naročniške pakete uporabnikom brezplačno nadgradili z boljšo in ugodnejšo ponudbo, ki v vseh paketih uporabnikom prinaša neomejene pogovore in sporočila ter večje količine prenosa podatkov, kot dosedanji paketi. Navedeno velja tudi v primeru gostovanja v državah območja EU-tarife.

Spremembe, ki pri tem stopijo v veljavo, so naslednje:

 • Za naročnike paketa Dogaja smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj B, ki vključuje kar 70 GB prenosa podatkov (namesto dosedanjih 30 GB). Naročniki, ki so doslej doplačevali za klice in sporočila, bodo odslej imeli v paket vključene neomejene pogovore ter sporočila doma in v državah območja EU-tarife. Hkrati se vsem naročnikom dodatno zniža mesečna naročnina za 3 EUR, in sicer v starosti od 15. do dopolnjenega 31. leta z ugodnostjo NekiNeki (oz. z ugodnostjo Mladi) v skladu s Prodajno ponudbo Ugodnost Mladi. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa EU brezskrbni smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj C, ki vključuje kar 140 GB prenosa podatkov ter neomejene pogovore in sporočila doma in v državah območja EU-tarife. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa Penzion Brezskrbni smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj B, ki vključuje kar 70 GB prenosa podatkov ter neomejene pogovore in sporočila doma in v državah območja EU-tarife. Hkrati se vsem naročnikom dodatno zniža mesečna naročnina za 3 EUR, in sicer v primeru, da so starejši od 60 let oziroma imajo status upokojenca v skladu s Prodajno ponudbo Ugodnost Penzion. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa Brezskrbni A smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj B, ki vključuje kar 70 GB prenosa podatkov ter neomejene pogovore in sporočila doma in v državah območja EU-tarife. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa Brezskrbni B smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj C, ki vključuje kar 140 GB prenosa podatkov ter neomejene pogovore in sporočila doma in v državah območja EU-tarife. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa Enostavni A smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj A, ki vključuje neomejene pogovore v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, 500 minut pogovorov v ostala slovenska omrežja ali v državah območja EU-tarife ter neomejena sporočila doma in v državah območja EU-tarife, namesto dosedanjih 500 MB pa tudi 2 GB prenosa podatkov. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Za naročnike paketa Enostavni B smo pripravili brezplačno spremembo v paket Naj B, ki vključuje neomejene pogovore ter sporočila doma in v državah območja EU-tarife, namesto dosedanjih 1 GB pa tudi kar 70 GB prenosa podatkov. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
 • Naročnikom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka – Brezskrbni z nosilnim naročniškim paketom Brezskrbni B in EU brezskrbni se podrejeno naročniško razmerje Druga številka – Brezskrbni brezplačno spremeni v Druga številka – Naj. Ob nespremenjeni mesečni naročnini uporabniki Druga številka – Naj pridobijo količine nosilnega paketa Naj B (kar 70 GB prenosa podatkov) ali Naj C (kar 140 GB prenosa podatkov).
 • Poslovnim naročnikom (fizičnim osebam s poslovno dejavnostjo, samostojnim podjetnikom in pravnim osebam) podrejenega naročniškega razmerja Druga številka – Brezskrbni se podrejeno naročniško razmerje Druga številka – Brezskrbni brezplačno spremeni v Druga številka – Naj poslovni. Naročniki pridobijo večje količine nosilnega paketa Naj B (kar 70 GB prenosa podatkov) ali Naj C (kar 140 GB prenosa podatkov) ter možnost ugodnejšega nakupa mobilne naprave z vezavo. Ob tem se mesečna naročnina spremeni s 14,99 EUR na 17,99 EUR (z DDV).
 • Naročnikom zgoraj navedenih mobilnih paketov s pripadajočim podrejenim razmerjem SIM 2 se na nosilnem paketu Enostavni A, Enostavni B in Penzion Brezskrbni podrejeno razmerje SIM 2 spremeni v SIM 2 brezskrbni z mesečno naročnino 12,99 EUR z DDV.
 • S 1. 9. 2019 ukinjamo storitev Komunikator. Vsem naročnikom z aktivno storitvijo se ob zgoraj navedenih spremembah storitev Komunikator ukine ob spremembi v novo ponudbo. Uporabnikom omogočamo uporabo brezplačne storitve WiFi-klicanje (VoWIFI), ki nadomešča storitev Komunikator in ki je za končne uporabnike še enostavnejša za uporabo. Za uporabo te storitve je pogoj, da imajo uporabniki ustrezen mobitel. Več o storitvi na http://ts.si/volte-vowifi.
 • V primeru veljavnega aneksa v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav se veljavni aneks prenese v novi paket.

Vsebina mobilnih paketov od 1. 7. 2019 dalje:

a) Paketi Naj

mobilni-paketi1

Vse cene so v EUR z DDV.

* Ugodnosti Poveži in prihrani, NekiNeki (za mlade) in Penzion se med seboj izključujejo. Naročnik lahko na eni številki koristi eno ugodnost (razen ugodnosti Poveži in prihrani) v skladu z vsakokrat veljavno prodajno ponudbo posamezne ugodnosti, ki je objavljena na www.telekom.si.

Naročniki starejših mobilnih paketov Telekoma Slovenije s 1. 7. 2019 brezplačno prehajajo na novejše in ugodnejše pakete:

mobilni-paketi2

Vse cene so v EUR z DDV. Za več informacij si oglejte cenik mobilnih storitev

Do 25. 6. 2019 lahko naročniki brezplačen prehod na nov paket uredijo sami prek SMS-sporočila:

mobilni-paketi3

Naročnikom, na katere se navedene spremembe nanašajo, do vključno 31. 7. 2019 omogočamo brezplačno spremembo v katerikoli mobilni paket iz naše redne ponudbe. Spremembo lahko uredijo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Spremembe, urejene do 25. v mesecu, bodo urejene v istem mesecu, spremembe po 25. v mesecu pa bodo urejene naslednji mesec.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

 • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
 • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 za poslovne uporabnike.