Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadgradnja in sprememba cen izbranih paketov, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve

22. 6. 2019

V Telekomu Slovenije nenehno posodabljamo svojo ponudbo v skladu s potrebami uporabnikov, zato bomo s 1. 8. 2019 nadgradili spodaj navedeno ponudbo. Z navedenim datumom stopijo v veljavo naslednje spremembe:

a) Večje količine prenosa podatkov v paketih Modri v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

S 1. 8. 2019 bomo vsem obstoječim naročnikom paketov Modri, Modri Svet, Modri Net, Modri Plus, Enostavni poslovni paket, Modri poslovni paket in Premium poslovni paket, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve, povišali količine mobilnih podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Naročnikom paketov Modri, Modri Svet in Modri Net bomo količine, vključene v mesečno naročnino, z 20 GB povečali na 50 GB, naročnikom paketa Enostavni poslovni paket s 30 GB na 60 GB ter naročnikom paketov Modri Plus, Modri poslovni paket in Premium poslovni paket s 60 GB na 90 GB. Navedena sprememba velja tudi za naročnike podrejenih razmerij Druga številka teh paketov, ki bodo s tem lahko od avgusta dalje v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije koristili povečane količine prenosa podatkov nosilne številke.

Vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife ostanejo nespremenjene. Vključena količina prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije pred in po 1. 8. 2019:

Vključena količina prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
Paketdo 1. 8. 2019od 1. 8. 2019
Modri20 GB50 GB
Modri Svet20 GB50 GB
Modri Net20 GB50 GB
Modri Plus60 GB90 GB
Modri poslovni paket60 GB90 GB
Premium poslovni paket60 GB90 GB
Enostavni poslovni paket30 GB60 GB

b) Sprememba mesečnih naročnin izbranih paketov, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve

S 1. 8. 2019 se bo naročnina paketov Modri, Modri Svet, Modri Net, Modri Plus, Modri poslovni paket, Premium poslovni paket in Enostavni poslovni paket zaradi spremenjenih tržnih razmer zvišala za 3 evre z DDV mesečno. Spremembe veljajo za storitve v omrežju Telekoma Slovenije in na odprtih širokopasovnih omrežjih - OŠO.

Cenik izbranih paketov Telekoma Slovenije, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve po 1. 8. 2019

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 080 70 70 za poslovne uporabnike.