Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dodatno pojasnilo glede obvestila »Spremembe pri pošiljanju računov«

15. 12. 2020

V zvezi z obvestilom, ki je bilo dne 21. 10. 2020 objavljeno na spletni strani Telekoma Slovenije (»Sprememba pri pošiljanju računov«), in sicer glede zaračunavanja pošiljanja računov v tiskani obliki, podajamo dodatno pojasnilo.

Sprememba pri zaračunavanju stroška pošiljanja računov v tiskani obliki ne velja v primeru:

  • izdaje računa za univerzalno storitev v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in
  • izdaje tiskane oblike računa naročnikom, ki so potrošniki, in prejemajo zgolj račun v tiskani obliki, ne pa tudi računa v elektronski obliki.

Na podlagi navedenih izjem se tako stroška tiskanega računa skladno z določbo drugega odstavka 121. člena ZEKom-1 ne bo zaračunavalo naročnikom univerzalne storitve, ne glede na to, ali poleg računa v tiskani obliki prejemajo tudi račun v elektronski obliki.

Stroške tiskanega računa naročnikom, ki so potrošniki, pa se bo od 1. 1. 2021 dalje zaračunavalo le v primeru, ko potrošniki prejemajo hkrati tako račun v tiskani kot tudi v elektronski obliki.

V vseh ostalih primerih sprememba v zvezi z objavljenim obvestilom o zaračunavanju pošiljanja mesečnih računov v tiskani obliki velja. Na tej podlagi bomo naročnikom s 1. 1. 2021 pošiljanje mesečnega računa v papirni obliki pričeli zaračunavati v višini 0,81 EUR brez DDV oziroma 1,00 EUR z DDV.