Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Virtualni račun

VZOREC JANEZ
VZORČNA ULICA 10
0000 VZOREC

Obveznost za plačilo

344,84€

Rok plačila do:

22.08.2019

NAROČNIK: VZOREC JANEZ, VZORČNA ULICA 10, 0000 VZOREC

SPP

12345678901

IBAN

SI56 0510 0801 2087 356

Številka naročniškega računa

12345678901

Referenca

SI12 0123456789012

   

Nova KBM

BIC: KBMASI12X

   

Koda namena

OTLC ZOI: 0185a95d4747

Račun št. TS2-1-1234567890123

Datum izdaje: 03.08.2019

Stran 1/2

Naziv storitve

Obdobje

Količina

Zaračunana
količina

Enota mere

Cena na
enoto mere
brez DDV

Znesek brez
DDV

Znesek z
popustom
brez DDV

DDV %

vzorjan4

   

Naročnina - NEO C

01.07.19 - 31.07.19 31/31 31/31 mesec 45,902 45,90 45,90 22

Programski dodatek - HBO

01.07.14-31.07.14 31/31 31/31 mesec 8,36 8,36 8,36 22

Ogled TV-vsebine za 3,00 EUR

27.07.19-27.07.19 1 1 dogodek 2,459 2,46 2,46 22

Najem - TV-komunikator

27.07.19-27.07.19 31/31 31/31 dogodek 2,2377 2,38 2,38 22
   

SKUPAJ za vzorjan4:

    58,28 58,28  

041700700

   

Naročnina - Naj B

01.07.19-31.07.19 31/31 31/31 mesec 18,02 18,02 18,02 22

Klici v mobilno omrežje TS Nižja tarifa

06.07.19-30.07.19 00:26:00 00:00:00 minuta 0,1721311 7,40 0,00 22

Klici v mobilno omrežje TS Redna tarifa

04.07.19-31.07.19 01:55:22 00:00:00 minuta 0,1721311 29,95 0,00 22

Klici v A1 Slovenija Nižja tarifa

06.07.19-28.07.19 00:08:11 00:00:00 minuta 0,1721311 1,89 0,00 22

Klici v A1 Slovenija Redna tarifa

05.07.19-24.07.19 00:51:59 00:00:00 minuta 0,1721311 10,33 0,00 22

Klici v fiksno omrežje Redna tarifa

08.07.19-31.07.19 00:16:20 00:00:00 minuta 0,1721311 4,48 0,00 22

Klici v fiksno omrežje TS Nižja tarifa

06.07.19-06.07.19 00:00:27 00:00:00 minuta 0,1721311 0,34 0,00 22

Klici v fiksno omrežje TS Redna tarifa

08.07.19-08.07.19 00:03:45 00:00:00 minuta 0,1721311 0,69 0,00 22

Klici v fiksno omrežje 2 Nižja tarifa

09.07.19-09.07.19 00:00:20 00:00:00 minuta 0,1721311 0,17 0,00 22

Klici v fiksno omrežje 2 Redna tarifa

31.07.19-31.07.19 00:00:26 00:00:00 minuta 0,1721311 0,17 0,00 22

Klici v Mobilni Telemach Nižja tarifa

05.07.19-29.07.19 00:08:39 00:00:00 minuta 0,1721311 2,75 0,00 22

Klici v Mobilni Telemach Redna tarifa

05.07.19-31.07.19 00:29:29 00:00:00 minuta 0,1721311 7,23 0,00 22

Klici v mobilno T-2 Redna tarifa

05.07.19-31.07.19 00:00:21 00:00:00 minuta 0,1721311 0,17 0,00 22

Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO

04.07.19-31.07.19 787 0 dogodek 0,1721311 135,47 0,00 22

Poslana MMS-sporočila Redna tarifa

01.07.19-31.07.19 87 0 dogodek 0,1721311 14,98 0,00 22

Prenos podatkov

01.07.19-31.07.19 16.834.534 0 kB 0,0000023 39,48 0,00 22

Klici iz EU v EU

02.07.19-02.07.19 00:00:03 00:00:00 minuta 0,1721311 0,09 0,00 22

Poslana SMS-sporočila iz EU

01.07.19-03.07.19 44 0 dogodek 0,1721311 7,57 0,00 22

Prenos podatkov iz EU

01.07.19-03.07.19 2.536.221 0 kB 0,0000023 5,95 0,00 22

Popust - Poveži in prihrani 3 EUR

01.07.19-31.07.19 1 1 dogodek -2,46 -2,46 22
   

SKUPAJ za 041700700:

    284,67 15,56  

041700701

   

Naročnina - Druga številka - Naj

01.07.19-31.07.19 31/31 31/31 mesec 12,29 12,29 12,29 22

Klici v mobilno omrežje TS Nižja tarifa

05.07.19-27.07.19 00:09:34 00:00:00 minuta 0,1721311 2,93 0,00 22

Klici v mobilno omrežje TS Redna tarifa

04.07.19-31.07.19 00:18:25 00:00:00 minuta 0,1721311 6,02 0,00 22

Klici v A1 Slovenija Nižja tarifa

13.07.19-23.07.19 00:03:08 00:00:00 minuta 0,1721311 0,86 0,00 22

Klici v A1 Slovenija Redna tarifa

04.07.19-30.07.19 00:07:53 00:00:00 minuta 0,1721311 1,89 0,00 22

Klici v fiksno omrežje Redna tarifa

08.07.19-08.07.19 00:00:32 00:00:00 minuta 0,1721311 0,17 0,00 22

Klici v fiksno omrežje TS Redna tarifa

08.07.19-17.07.19 00:01:41 00:00:00 minuta 0,1721311 0,69 0,00 22

Klici v Mobilni Telemach Nižja tarifa

05.07.19-28.07.19 00:06:08 00:00:00 minuta 0,1721311 1,89 0,00 22

Klici v Mobilni Telemach Redna tarifa

04.07.19-29.07.19 00:12:19 00:00:00 minuta 0,1721311 3,27 0,00 22

Klici v mobilno T-2 Redna tarifa

05.07.19-31.07.19 00:01:19 00:00:00 minuta 0,1721311 0,34 0,00 22

Poslana SMS-G sporočila iz SLO v SLO

19.07.19-19.07.19 1 0 dogodek 0,1721311 0,17 0,00 22

Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO

04.07.19-31.07.19 170 0 dogodek 0,1721311 29,26 0,00 22

Poslana MMS-sporočila Redna tarifa

04.07.19-26.07.19 11 0 dogodek 0,1721311 1,89 0,00 22

Prenos podatkov

01.07.19-04.07.19 10.645.345 0 kB 0,0000023 344,8 0,00 22

Prenos podatkov iz EU

01.07.19-04.07.19 475.329 0 kB 0,0000023 1,11 0,00 22

VALÚ Moneta - članarina Standard

01.07.19-31.07.19 31/31 31/31 mesec 0,99 0,99 0,99 0

VALÚ Moneta - plačila

01.07.19-31.07.19 2 2 dogodek 152,00 152,00 ND

VALÚ Moneta - posredovanje

01.07.19-02.07.19 2 2 dogodek 0,13 0,13 22
   

SKUPAJ za 041700701:

    242,75 165,41  

Z01234567

   

Zavarovalna premija mobilne opreme (601 - 800)

01.07.19-31.07.19 31/31 31/31 mesec 7,09 7,09 7,09 0
   

SKUPAJ za Z01234567:

    7,09 7,09  
 

Osnova DDV 0%

  8,08  
 

Znesek DDV 0%

  0,00  
 

Osnova DDV 22%

  113,08  
 

Znesek DDV 22%

  24,88  
 

Neobdavčeno (ND)

  152,00  
 

Skupaj vrednost računa

  298,04  

041700700Obrok (2/24) HUAWEI P30 PRO BREATHING CRYSTAL

1         29,50  

vzorjan4Obrok (13/24) Pralni stroj BOSCH WAN24261BY

1         29,50  
   

SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)

      344,84  

DDV za storitve zavarovanje naprav ni obračunan skladno s 1. točko 44. člena ZDDV-1

DDV za članarino VALÚ Moneta ni obračunan skladno s 4.c. točko 44. člena ZDDV-1.

Specifikacija plačil z VALÚ Moneto

Telefonska številka (041) 700 701 Znesek
01.07.2019 MC2 D.O.O(PRODAJA PAYSAFECARD KARTIC) 51,00
02.07.2019 MC2 D.O.O(PRODAJA PAYSAFECARD KARTIC) 101,00
Skupaj 152,00
Logo