Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ločeni račun

Ločeni račun uporabniku omogoča rabo službenega mobitela tudi za zasebne namene. Službeno rabo mobitela plača podjetje, zasebno pa uporabnik sam. 

Prednosti uporabe

  • Predvidite svoje stroške vnaprej in svojim zaposlenim poravnajte le poslovno upravičene storitve oziroma stroške do limita, ki ga določite sami.
  • Račun za zasebne storitve in druge storitve nad limitom pa prejme vsak uporabnik službenega mobitela na dom.
  • Ločeni račun naročite pravne osebe ali samostojni podjetniki za svoje zaposlene, ki uporabljajo službene mobitele. Storitev je vključena v 5 delovnih dneh.
  • Od dneva vklopa ločenega računa poteka ločevanje vseh stroškov, tudi tistih, ki nastanejo v tujini, v skladu z izbranim modelom ločevanja.

  • Naročnik in uporabnik ne vidita višine obveznosti ali opravljenih storitev drug drugega.

Modeli ločevanja

Za vsako službeno številko lahko določite svoj model ločevanja in limit, ki ju lahko spreminjate enkrat mesečno (veljati začne prvi dan naslednjega meseca).  

Postavke na računihSplošni ločeni računSplošni ločeni račun - informacijeLočeni račun za VALÚ Moneto in zasebne storitveLočeni račun - tujina
Posredovana plačila, posredovane storitve in donacijeZZZZ
Dodatne storitve – uporabnik. Vključuje: storitve glasovne info postaje, posredovanje telegramov in storitve informativne in zabavne narave, razen storitve SMS Monitor Alarm.ZZZZ
Pogovori na komercialne in posebne številke, razen klici na Telekomove informacije o naročnikih (številke 1188, 1180), prijava napak (116) in točen čas (195).ZZZZ
Klici na številke 1999, 1991, 1977, 1188, 1180, 195 (točen čas) in 1970 (Dars).PZPP
Dodatne storitve* – naročnik. Vključuje: storitev SMS Monitor Alarm, najemnina in dodatne storitve (kot na primer storitve Zamenjava kartice SIM, mesečne naročnine paketov za prenos podatkov, CSD, HSCSD, FAX, Avtotelefon, spremembo telefonske številke), razen storitve posredovanje telegramov.PPPP
Naročnina, naročnina za prihodnji mesec, priključna taksaPPPP
Pogovori znotraj MPOPPPP
Pogovori in videotelefonija v mobilnem omrežju Telekoma SlovenijeLLPP
Pogovori v ostala slovenska omrežjaLLPP
Pogovori in videotelefonija iz SlovenijeLLPZ
Pogovori/storitve v tujini in njihovo posredovanjeLLPZ
Kratka sporočila - SMSLLPP
Multimedijska sporočila - MMSLLPP
Prenos podatkov v tujiniLLPZ
Prenos podatkov v domačem omrežjuLLPP

Legenda

P > podjetje
Z > zaposleni
L > do limita (do doseženega zneska limita plača podjetje, po doseženem limitu pa zaposleni na ločenem računu)
Dodatne storitve* > v primeru dodatne storitve s pripono LR se storitev zaračuna na sekundarnem razmerju (npr. Balkan 7 dni (LR))

Osnova za deljenje stroškov

Podjetje plačuje: vse priključne takse, naročnine, klice znotraj MPO, dodatne poslovne naročnine, poslovni prenos podatkov, poslovno uverturo in podobne dodatne poslovne storitve ter druge storitve glede na model ločevanja.

Uporabnik plačuje: VALÚ Moneto, donacije, storitve zabavne in informacijske narave, uverturo, klice na posebne in komercialne številke, glasovanja, SMS-info in podobne zasebne storitve ter druge storitve glede na model ločevanja.

Storitve, ki ne gredo v celoti na račun podjetja ali na uporabnikov račun, se delijo tako, da porabo do limita plača podjetje, nad limitom pa uporabnik. Višino limita določi podjetje.

Nadzor porabe za zaposlene, uporabnike mobilne številke

  • Za vpogled v del, ki vam ga plača podjetje, pošljite SMS s ključno besedo PORABA na 1919.
  • Za vpogled v svoj del porabe pošljite SMS s ključno besedo PORABA LR na 1919.
  • V Mojem Telekomu se podjetje in zaposleni prijavita vsak s svojim profilom in vidita vsak svoje podatke (račune, porabo, nastavitve, zgodovino). Podjetje in zaposleni lahko naročita vsak svoj elektronski razčlenjeni račun, tako da podjetje nima vpogleda v storitve, ki jih uporablja in plačuje zaposleni.

Za podrobnejšo predstavitev Ločenega računa in dodatna pojasnila se obrnite na Telekomov center, pišite na e-naslov loceni.racun@telekom.si ali pokličite center za pomoč uporabnikom na številko 041 700 700.