Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Daljinec za NEO Smartbox

Povejte, kaj iščete, in NEO poišče vsebino namesto vas. NEO razume slovensko. Namesto tipkanja pritisnite in držite gumb z znakom mikrofona ter razločno povejte kaj iščete, nato gumb spustite.

Več o daljincu NEO.
Več o daljincu NEO s številčnico.
Več o glasovnem iskanju.
Nasveti za odpravo težav.
Kako enostavno vstavite ali zamenjate baterijo v daljincu.


Vstavljanje baterije v daljinec

Pokrov lahko odprete na več načinov.

 • 1

  Daljinec NEO obrnete tako, da gledate hrbtno stran. Pri tem mora biti vrh daljinca (pointer) obrnjen k vam.

  Odpiranje Daljinca 1
  Odpiranje Daljinca 2
 • 2

  Oba palca položite približno na sredino pokrova, pokrov nežno pritisnite in porinite stran od sebe. Pri tem poskusite sprednji del daljinca, ki je sedaj obrnjen proti tlom, držati čim bolj pri miru.
  Oglejte si video.


Funkcionalnosti tipk

Tipke na daljincu: izbirate lahko med 4 kombinacijami delovanja tipk na daljincu. Ostale kombinacije si lahko ogledate v sklopu nastavitve vmesnika.

Daljinec Tipke 2022

Nastavitev tipk na daljincu najdete med Nastavitvami vmesnika: Nastavitve > Vmesnik > Nastavitev tipk na daljincu

Izbira Funkcionalnosti Tipk

Izbira 1

Daljinec Izbira1

Izbira 2

Daljinec Izbira2

Izbira 3

Daljinec Izbira3

Izbira 4

Daljinec Izbira4

Daljinec NEO s številčnico

Pritisnite tipko WPS na zadnji strani NEO Smartboxa in jo držite 3 sekunde. Vstavite baterije v daljinec NEO in pritisnite poljubno tipko. Ko LED-lučka na daljincu zasveti zeleno, je daljinec povezan. Obvestilo o povezavi se izpiše tudi na zaslonu televizorja.

Daljinec Stevilcnica Neo 2022

Omogočanje CEC-funkcije

CEC je funkcionalnost, ki eni napravi omogoča upravljanje do 10 CEC-naprav; na splošno naprava s signalom CEC omogoča uporabnikom, da nadzorujejo naprave, priključene prek HDMI-vmesnika.

Delovanje funkcije CEC je odvisno od modela televizorja. Ne zagotavljamo, da bo funkcija CEC delovala na vseh televizorjih. Delovanje funkcije CEC se razlikuje glede na tip televizorja.

 • 1

  Za delovanje daljinca prek funkcije CEC je najprej treba to funkcijo omogočiti na televizorju in NEO Smartboxu.

 • 2

  Omogočanje CEC-funkcije na NEO Smartboxu najdete v nastavitvah vmesnika: Nastavitve > Vmesnik.

  Dostop do nastavitev je možen prek hitrega menija s krajšim pritiskom na tipko Domov na daljincu, kjer izberete Moj TV, nato pa se s smernimi tipkami premaknete v zgornji desni kot in izberete ikono z zobnikom (nastavitve). Drug način je z daljšim pritiskom na tipko Domov na daljincu, v zgornjem desnem kotu pa izberete ikono z zobnikom.

  Nastavitve Vmesnik

Težave z delovanjem daljinca NEO

Normalno stanje: Na daljincu ob vsakem pritisku zasveti zelena LED-lučka. Če želite preveriti, ali je daljinec povezan z NEO Smartboxom, lahko to storite tudi v vmesniku na televiziji: nekaj sekund držite tipko za domov (hiška), nato pojdite v Nastavitve in izberite Vizitko vmesnika.

Na daljincu lahko utripa tudi rdeča lučka, kar pomeni, da daljinec NEO deluje, vendar v IR-načinu. To pomeni, da morate imeti daljinec usmerjen neposredno v NEO Smartbox. V tem načinu ne deluje glasovno upravljanje.

Povezovanje daljinca

Povezavo daljinca in NEO Smartboxa lahko kadarkoli prekinete in ponovno vzpostavite.

 • 1

  Če želite prekiniti povezavo med daljincem in NEO Smartboxom, pritisnite tipko WPS na zadnji strani NEO Smartboxa in jo držite 3 sekunde.

  Povezavo lahko prekinete tudi prek vmesnika: izberite Nastavitve > Vizitka > Odstrani daljinec.

  Povezavo lahko prekinete tudi s pomočjo tipk na daljincu: hkrati držite tipki za previjanje naprej in previjanje nazaj.

 • 2

  NEO Smartbox preide v stanje iskanja naprav Bluetooth (daljinca).

 • 3

  Daljinec usmerite v NEO Smartbox in pritiskajte tipke toliko časa, da LED-lučka na daljincu zasveti zeleno. Takrat je daljinec povezan. Po vzpostavitvi ponovno zaženite NEO Smartbox, in sicer tako, da ga za nekaj sekund izklopite iz električnega omrežja.

Glasovno izbiranje ne deluje

Če ne deluje ali preneha delovati glasovno izbiranje, ponovno zaženite NEO Smartbox (izklopite in ponovno vklopite električno napajanje). Ko se ponovno vzpostavi, preverite glasovno izbiranje.

Za pravilno delovanje mora na daljincu NEO Smartboxa ob pritisku tipk zasvetiti zelena lučka.

Če zasveti zelena lučka in glasovno izbiranje še ne deluje, preverite nivo baterij v daljincu. Za delovanje glasovnega izbiranja mora biti nivo baterij vsaj 30 odstotkov.

Nivo preverite v vmesniku: izberite Nastavitve > Vizitka > Daljinec > BAT nivo v odstotkih. Če je nivo nižji kot 30-odstotkov, zamenjajte baterije.
Poskusite lahko tudi s ponovno povezavo daljinca

Na daljincu ob pritisku zasveti rdeča lučka

Če na daljincu ob pritisku zasveti rdeča LED- lučka, najprej NEO Smartbox ponovno zaženite – izklopite ga iz električnega omrežja in ponovno vklopite. Počakajte, da se na televizorju pojavi zaslon Moj TV. Pritisnite katerokoli tipko za avtomatsko uparitev daljinca z NEO Smartboxom. Po pritiskanju tipk bo začela LED-lučka utripati zeleno.

Ponastavitev daljinca

 • 1

  Hkrati pritisnite levo smerno tipko in tipko Moja info točka (tipko s tremi črticami) in ju držite toliko časa, dokler rdeča LED-lučka 4-krat ne utripne.

 • 2

  Počakajte nekaj trenutkov in pritisnite katerokoli tipko. Daljinec bi se moral povezati z NEO Smartboxom in zasvetiti bi morala zelena LED-lučka.

Lučke gorijo, vendar daljinec ne deluje

V primeru, da se LED-lučka na daljincu ob pritisku prižge, daljinec pa ne deluje, sledite postopku:

 • 1

  Če imate v stanovanju več NEO Smartboxov in daljincev, se prepričajte, da uporabljate prava dva.

 • 2

  Če želite prekiniti povezavo med daljincem in NEO Smartboxom, pritisnite tipko WPS na zadnji strani NEO Smartboxa in jo držite 3 sekunde.

  Povezavo lahko prekinete tudi prek vmesnika: izberite Nastavitve > Vizitka > Odstrani daljinec.

  Povezavo lahko prekinete tudi s pomočjo tipk na daljincu: hkrati držite tipki za previjanje naprej in previjanje nazaj.

 • 3

  Počakajte, da se na televizorju pojavi zaslon Moj TV. Pritisnite katerokoli tipko za avtomatsko uparitev daljinca z NEO Smartboxom. Daljinec bi moral biti povezan. Po uparitvi ponovno zaženite NEO Smartbox, in sicer tako, da ga za nekaj sekund izklopite iz električnega omrežja.