Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Žepnina

PLAČILO PREK MESEČNEGA RAČUNA

Mobilni naročniki, ki imajo v svoji bližini uporabnika Mobi, mu lahko storitve Mobi enostavno plačujejo prek mesečnega računa, in sicer do vrednosti (limita), ki ga sami določijo.

Prednosti Žepnine:

 • mobilni naročniki lahko sami določijo mesečni limit porabe storitev Mobi;
 • če uporabnik Mobi porabi manj, kot določa limit, naročnik plača manj;
 • naročniki imajo večji nadzor nad porabo Mobi;
 • poenostavljen način plačevanja storitev Mobi.

Primeri uporabe

Dva koraka do vklopa in uporaba Žepnine:

 1. korak za VKLOP naredi mobilni naročnik, ko pošlje ključno besedo ZEPNINA xxxxxxxxx Y na številko 1918.
  • Primer (10 predstavlja 10 EUR limita): ZEPNINA 041700700 10 na 1918
  • Žepnina je vključena, o čemer sta obveščena prek sporočila SMS tako naročnik kot Mobi uporabnik.
 2. korak je za uporabnika Mobi – UPORABA: Uporabnik Mobi lahko sedaj uporablja Žepnino za zakupe ali za polnitev računa, kar stori tako, da pošlje izbrano ključno besedo na številko 1917.
  • Praktični primer, ko Mobi ne uporablja zakupov:
   Žepnina pride prav, ker Mobi ne potrebuje več polniti računa s karticami Mobi, temveč enostavno pošlje sporočilo SMS. Primer: Uporabnik pošlje POLNI 10 na 1917 in na njegov račun Mobi bo naloženo 10 EUR.
  • Praktični primer, ko Mobi uporablja zakup:
   Če Mobi uporablja zakupe, potem na računu Mobi ne potrebuje več dobroimetja. Ko si bo vključil zakup ali ko se bodo naložile enote (za klice, sporočila in prenos podatkov), bo znesek za ta zakup poravnal naročnik Žepnine na svojem mesečnem računu.

Priporočamo vklop zakupa Čvekaj Mobi, kjer ima Mobi na voljo neomejene klice znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter še 3.000 enot za ostale klice, sporočila in prenos podatkov, pri čemer se enote naložijo samodejno vsakih 30 dni. V primeru vključene Žepnine vam tako ne bo več potrebno skrbeti za stanje ali veljavnost računa Mobi.

Uporaba za Mobi

Kaj lahko uporabnik Mobi plačuje prek Žepnine?

 • Zakupe Mobi:
 • Čvekaj Mobi (CVEKAJ MOBI)
 • Mini Mobi (NONSTOP MINI MOBI ali MINI MOBI)
 • Mobilni internet Mobi 1 GB (1GB30DNI)
 • Mobilni internet Mobi 5 GB (5GB30DNI)
 • Mobilni internet Mobi 1 GB 1 Dan (1GB1DAN)
 • HR-internet (HR INTERNET)
 • HR-internet Plus (HR INTERNET PLUS)
 • Polnitev dobroimetja v višini 5, 10 in 20 EUR (POLNI 5, POLNI 10 ali POLNI 20)

Polnitev prek ključnih besed je mogoča samo v primeru Žepnine, pri tem pa mora imeti uporabnik dovolj limita.

Kako uporabnik Mobi plačuje prek Žepnine?

Ključne besede (navedene v oklepajih) za izbran zakup ali polnitev uporabnik Mobi pošlje na številko 1917.

Seznam ključnih besed

Storitev za uporabnike MobiKljučna beseda na 1917
Preverjanje porabe in limitaZEPNINA STANJE
IzklopZEPNINA IZKLOP
Polnitev dobroimetja – 5 EURPOLNI 5
Polnitev dobroimetja – 10 EURPOLNI 10
Polnitev dobroimetja – 20 EURPOLNI 20
Zakup Čvekaj MobiCVEKAJ MOBI
Zakup Mini MobiNONSTOP MINI MOBI
Zakup Mini MobiMINI MOBI
Zakup Mobilni internet Mobi 1 GB1GB30DNI
Zakup Mobilni internet Mobi 5 GB5GB30DNI
Zakup Mobilni internet Mobi 1 GB 1 Dan1GB1DAN
Zakup HR-internetHR INTERNET
Zakup HR-internet PlusHR INTERNET PLUS

Storitev Žepnina za naročnikeKljučna beseda na 1918
VklopZEPNINA xxxxxxxxx Y
Sprememba limitaZEPNINA LIMIT xxxxxxxxx Y
Preverjanje porabe in limitaZEPNINA STANJE
IzklopZEPNINA xxxxxxxxx IZKLOP

X je številka Mobi, y pa znesek limita.

Limit in poraba

Limit izbere/določi naročnik. Najnižji limit je 1 EUR, najvišji pa 20 EUR. Limit mora biti zaokrožen na polno evrsko vrednost (torej 5 EUR, 11 EUR …). Limit lahko naročnik tekom meseca poljubno spreminja.

Za spremembo limita lahko naročnik pošlje sporočilo SMS s ključno besedo ZEPNINA LIMIT 0xxxxxxxxx Y (0xxxxxxxx je telefonska številka uporabnika Mobi, y je znesek limita) na številko 1918.

Za informacije o porabi Žepnine in o višini limita lahko uporabnik pošlje sporočilo SMS s ključno besedo ZEPNINA STANJE. Naročnik pošlje ključno besedo na številko 1918, uporabnik Mobi pa na 1917.

Podrobnosti

Eno mobilno naročniško razmerje lahko vključi 1, 2 ali 3 Žepnine. Uporabnik Mobi ima lahko samo 1 Žepnino.

Uporabnik ne more imeti hkrati vklopljenih storitev Žepnina in Pay365.

Obračunsko obdobje je koledarski mesec.

Naročnik lahko Žepnino izključi tako, da pošlje sporočilo SMS s ključno besedo ZEPNINA xxxxxxxxx IZKLOP (0xxxxxxxx je telefonska številka uporabnika Mobi) na številko 1918.

Uporabnik Mobi lahko Žepnino izključi tako, da pošlje sporočilo SMS s ključno besedo ZEPNINA IZKLOP na številko 1917.

Žepnina se v primeru neplačila s strani naročnika ter v primeru izklopa naročniške številke ali številke Mobi izključi tudi s strani Telekoma Slovenije.