Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje

Ob prehodu v naročniško razmerje z mobilnimi paketi poleg tega, da obdržite svojo mobilno številko, lahko prenesete dobroimetje s svojega računa Mobi v mobilno naročniško razmerje mobilnih storitev.

  • Prenos dobroimetja se izvrši samodejno, brez posebne zahteve. Prenese se celotno preostalo dobroimetje na računu Mobi (brez DDV).
  • Preneseno dobroimetje, ki bo na vašem računu Mobi ob prehodu vaše številke Mobi, se upošteva kot popust na mesečnem računu. Znesek se ne upošteva kot popust za opravljene nakupe prek storitve Moneta ali druge neobdavčljive postavke na računu.
  • Prenos dobroimetja je neločljivo povezan z mobilno telefonsko številko (MSISDN), prenos na drugo mobilno telefonsko številko (drug MSISDN) ni mogoč. V primeru prekinitve naročniškega razmerja za telefonsko številko, ki je bila prenesena iz razmerja Mobi v naročniško razmerje, ali v primeru ponovnega prenosa telefonske številke iz naročniškega razmerja nazaj v razmerje Mobi, morebitni preostanek popusta Mobi nepovratno zapade in ga tudi ni mogoče prenesti ali izplačati v denarju. V primeru, da ima naročnik mobilne številke, ki je bila prenesena iz računa Mobi v mobilno naročniško razmerje, ločeni račun, se preneseno dobroimetje upošteva kot popust na mesečnem računu osnovnega računa. Pri prehodu iz Mobi v podrejeno naročniško razmerje se v primeru, ko je naročnina na podrejenem naročniškem razmerju enaka 0 EUR, popust Mobi prenese na mobilno številko nosilnega razmerja.
  • V primeru, da se znesek ne porabi v celoti za prvi mesečni račun, se razlika prenese na naslednje račune.
  • Znesek se ne upošteva kot popust za opravljene nakupe prek storitve Moneta, druge neobdavčljive postavke na računu ali za nakup trgovskega blaga.
  • Od obračunskega obdobja za marec 2017 se bo neporabljen del popusta Mobi (znesek dobroimetja na računu Mobi ob prehodu v naročniško razmerje) upošteval tudi pri mesečni naročnini konvergenčnih paketov (Modri, Modri Net, Modri Plus, Modri paket in Premium poslovni paket).
  • O znesku prenesenega dobroimetja boste obveščeni prek sporočila SMS na dan prehoda v naročniško razmerje.