Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi Mobi

Prenesite dobroimetje s svojega računa Mobi na drug račun Mobi oziroma na račun predplačniškega mobilnega interneta.

NOVO: prenos dobroimetja tudi v Mojem Telekomu.

Prenos dobroimetja lahko uredite v Mojem Telekomu ali z ukaznim nizom prek svojega mobitela.

Prenesete lahko poljubni znesek, ki je zaokrožen na polno evrsko vrednost. Pri enkratnem prenosu lahko prenesete največ 20 € in opravite največ 5 prenosov na dan.

Dobroimetje lahko prenašate, če ste predhodno opravili prvo aktivacijo številke Mobi in je stanje na vašem računu Mobi najmanj enako znesku, ki ga želite prenesti, ter če ni minilo več kot 90 dni od zadnje polnitve oziroma uspešnega podaljšanja veljavnosti na računu Mobi.

Če je številka Mobi v fazi prenosljivosti, prenos dobroimetja s številke ni več mogoč.

Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi je brezplačen.

Prenos dobroimetja prek Mojega Telekoma

Prijavite se v Moj Telekom – obiščite moj.telekom.si ali mobilno aplikacijo. Izberite svoj račun Mobi in v sklopu Klici in sporočila izberite Prenos dobroimetja.

Vpišite številko Mobi ali številko predplačniškega mobilnega interneta, vpišite znesek in potrdite prenos.

Prenos dobroimetja prek ukaznega niza

V mobitel vtipkajte *132*znesek, ki ga prenašate*predplačniško številko, na katero dobroimetje prenašate# in pritisnite tipko za klic. Za potrditev ponovno vtipkajte *132# in pritisnite tipko za klic.

Dobroimetje prek ukaznega niza lahko prenesete tudi, ko ste v tujini − v omrežjih tistih operaterjev, ki omogočajo povratni klic, kar najlažje preverite tako, da v mobitel vtipkate ukazni niz za preverjanje stanja na računu Mobi. Če se na zaslonu pojavi izpis stanja na računu Mobi, omrežje podpira ukazni niz.

Prenos dobroimetja je dokončen po uspešno zaključenem ukaznem nizu, zato vam svetujemo previdnost pri vnosu ukaznega niza.

Po izvedenem uspešnem prenosu dobroimetja prek Mojega Telekoma in ukaznega niza sta tako pošiljatelj kot prejemnik obveščena prek SMS-a.

Prejem dobroimetja

Dobroimetje lahko prejmete, če na vaši številki Mobi ni minilo več kot 270 dni od zadnje polnitve oziroma zadnjega podaljšanja veljavnosti računa Mobi oziroma če na računu predplačniški mobilni internet ni minilo več kot 400 dni od zadnje polnitve.

Izklop prenosa dobroimetja

Če prenosa dobroimetja ne želite uporabljati, pokličite brezplačno številko 121. Klic mora biti opravljen s številke Mobi, na kateri želite izklop.

Ko je storitev izključena, jo je mogoče ponovno vključiti le s pisnim zahtevkom. Vsi prenosi dobroimetja med predplačniškimi računi od trenutka, ko je zahteva po izklopu oddana, do trenutka, ko je uporaba storitve uporabniku Mobi izključena, bremenijo stanje na računu Mobi.

Ne prezrite

  • Prenos dobroimetja ne podaljšuje veljavnosti predplačniškega računa na številki, ki prejme dobroimetje.