Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Plačaj zame

Poskrbite, da vas lahko vaši bližnji kadarkoli pokličejo ali vam pošljejo SMS, tudi če imajo prazen račun Mobi.

Vključite storitev Plačaj zame in izberite do dve številki Mobi, ki na vašo številko kličeta in pošiljata SMS-e na vaše stroške.

Ena številka Mobi ima lahko dva »sponzorja« - plačnika za klice in SMS-e. Isto številko Mobi lahko v storitev vključita dva naročnika.

Plačaj zame

SMS S KLJUČNO BESEDO

  • za vklop

    VKLOP PLAČAJ ZAME (mobi številka)

ali
Aktiviraj v Mojem Telekomu

Uporaba storitve

  • Za izklop pošljite ključno besedo IZKLOP PLACAJ ZAME (številka Mobi) na 1918.
  • Storitev Plačaj zame deluje za klice in SMS-e iz mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. Če je uporabnik Mobi v tujini, storitev ni omogočena – klic ali SMS v Slovenijo plača uporabnik Mobi.
  • Uporabnik Mobi lahko kliče ali pošlje SMS na naročnikov strošek, če ni preteklo 90 dni od zadnje polnitve.
  • Naročniku storitve se zakupljene minute ter SMS-i v paketih z zakupljenimi količinami in v ugodnosti Večerni in vikend pogovori ne upoštevajo.

Cena

  • Vklop storitve je brezplačen, zaračuna se poslani SMS po ceniku za SMS-e.
  • V mobilnem omrežju Telekoma Slovenije naročniki klic uporabnika Mobi na vašo številko plačate 0,10166 €/minuto, za poslani SMS pa 0,08 €/SMS.
  • Če ste v tujini, plačate klic iz Slovenije 0,10166 €/minuto in dohodni klic v tujino. Tudi v tem primeru uporabnik Mobi ne plača ničesar.