Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Modem ni sinhroniziran v omrežje

Vsak modem Telekoma Slovenije ima indikacijsko lučko, ki nakazuje povezavo z omrežjem različnih tehnologij - bakreno telefonsko omrežje (tehnologija xDSL), optično omrežje (tehnologija FTTH in GPON) ali fiksno brezžično oz hibridno omrežje (tehnologija LTE).

Ko je povezava med modemom in omrežjem vzpostavljena, indikacijska lučka sveti zeleno in ne utripa.

Če lučka utripa, ne sveti ali je rdeče barve, pomeni, da je povezava z omrežjem prekinjena.

V primeru, da vaš modem nima sinhronizacije, vam najhitreje pomaga digitalni svetovalec Maks, s katerim se skozi spodnja navodila sprehodite enostavno po korakih.

Če vam napake ne bo uspelo rešiti, bo to sporočil sodelavcem na tehnični pomoči.
TEŽAVO NAJ REŠI MAKS

Tehnologija xDSL – povezava prek bakrenega telefonskega omrežja

Preverite, ali je modem pravilno povezan na telefonsko omrežje – dovodni telefonski kabel, ki je po hišni inštalaciji običajno pripeljan iz hišne priključne točke – telefonske omarice, mora biti vklopljen v vhod DSL ali WAN na modemu.
Napako lahko veliko krat odpravi že izklop modema iz električnega omrežja za nekaj sekund. Ko modem ponovno vklopite v električno omrežje, počakajte nekaj minut, da modem poskusi vzpostaviti povezavo. Indikacijska lučka, ki označuje povezavo z omrežjem, je običajno poimenovana BROADBAND ali DSL. Lučka mora svetiti stalno zeleno.

Tehnologija FTTH in GPON – povezava prek optičnega omrežja

Na tehnologijah FTTH in GPON je modem v omrežje povezan z rumeno optično vrvico ali z mrežnim kablom UTP prek optičnega vmesnika ONT, ki je povezan z rumeno optično vrvico.

Pozor!

Pri rokovanju z optično vrvico bodite izjemno previdni, saj je sestavljena iz steklenih vlaken in je lahko lomljiva. Optična vlakna prenašajo laserski žarek, ki lahko poškoduje oči, zato je ne usmerjajte proti obrazu. Če je vrvica prelomljena, se je ne dotikajte in usmerjajte proti obrazu! Napako takoj prijavite na tehnično pomoč.

Če je modem povezan neposredno z rumeno optično vrvico, mora biti ta priklopljena v vhod, ki je običajno poimenovan FTTH, Fiber, WAN, PON, GPON, pri nekaterih modemih pa je priklopljena v ločeno režo s kovinskim vmesnikom SFP.

Napako lahko veliko krat odpravi že izklop modema iz električnega omrežja za nekaj sekund. Ko modem ponovno vklopite v električno omrežje, počakajte nekaj minut, da modem poskusi vzpostaviti povezavo. Indikacijska lučka, ki označuje povezavo z omrežjem, je lahko poimenovana BROADBAND, FIBER, PON ali GPON. Lučka mora svetiti stalno zeleno.

Če imate pred modemom še ločeno napravooptični pretvornik ONT, v katero je priklopljena optična vrvica, ima ta svoje indikacijske lučke - nobena ne sme svetiti rdeče. Modem je s pretvornikom ONT povezan prek mrežnega kabla UTP. Na modemu je običajno ta mrežni kabel UTP priklopljen v vhod LAN5/WAN. Vhod je lahko alternativno poimenovan tudi WAN, če pa modem nima tako poimenovanega vhoda, je lahko mrežni kabel UTP priklopljen tudi v vhod LAN 1. Iz električnega omrežja najprej izklopite optični pretvornik ONT in ga čez nekaj sekund ponovno vklopite. Počakajte nekaj sekund, nato pa iz elektrike izklopite še modem in ga čez nekaj sekund ponovno priklopite ter počakajte še nekaj minut. Indikacijska lučka, ki v primeru takšnega priklopa označuje povezavo z omrežjem, je običajno poimenovana BROADBAND ali WAN, lahko pa tudi DSL. Lučka mora svetiti stalno zeleno.

Fiksno brezžično ali hibridno omrežje – povezava prek mobilnega omrežja LTE ali hkratne povezave prek bakrenega telefonskega omrežja in mobilnega omrežja LTE

Na paketih Brezžični je modem z omrežjem povezan prek mobilnega omrežja LTE. Indikacijska lučka, ki označuje povezavo modema z omrežjem, je poimenovana LTE ali pa označena s simbolom radijskega stolpa, ki oddaja signal. V modem mora biti pravilno vstavljena tudi kartica SIM. Če so radijski pogoji za sprejem mobilnega signala dobri, lučka običajno sveti stalno zeleno. Če lučka utripa ali je druge barve, to običajno pomeni, da je nivo mobilnega signala šibek, ga ni ali se je pojavila težava s kartico SIM.

Če imate mobilno številko Telekoma Slovenije, preverite, ali imate na mestu, kjer je postavljen modem, mobilni signal (LTE/4G).

Napako lahko veliko krat odpravi že izklop modema iz električnega omrežja za nekaj sekund. Ko modem ponovno vklopite v električno omrežje, počakajte nekaj minut, da modem poskusi vzpostaviti povezavo in lučka zasveti stalno zeleno.

Za delovanje vseh storitev na hibridni povezavi, mora biti modem hkrati povezan prek bakrenega telefonskega omrežja in mobilnega omrežja LTE. Če vam ne deluje le internetna povezava, sledite prejšnjemu odstavku. Če ne deluje televizijski signal, preverite, ali je dovodni telefonski kabel, ki je po hišni inštalaciji običajno pripeljan iz hišne priključne točke – telefonske omarice, priklopljen v vhod DSL na modemu, ki je običajno sivo obarvan.

Napako lahko veliko krat odpravi že izklop modema iz električnega omrežja za nekaj sekund. Ko modem ponovno vklopite v električno omrežje, počakajte nekaj minut, da modem poskusi vzpostaviti povezavo.

Indikacijska lučka, ki označuje povezavo z omrežjem prek bakrenega telefonskega omrežja, je poimenovana DSL ali pa je označena s simbolom dveh krožnih puščic. Lučka mora svetiti stalno zeleno.