Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zaključek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o.

30. 9. 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bila danes, dne 30. 9. 2020, po izpolnitvi vseh odloženih pogojev iz pogodbe o prodaji vseh poslovnih deležev v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o. (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene dne 7. 7. 2020, pri čemer so bile vse pravice in obveznosti kupovalke po pogodbi na podlagi pogodbe o prenosu pogodb (Contract on Transfer of Contarcts) z dne 7. 9. 2020 prenesene na hčerinsko družbo kupovalke, družbo TV2 ADRIA, vodenje družb, d.o.o., zaključena prodaja vseh poslovnih deležev Telekoma Slovenije, d.d., v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o. (v nadaljevanju: Planet TV), družbi TV2 ADRIA, d.o.o.

Telekom Slovenije, d.d., je pred prodajo (v izpolnitev odložnega pogoja iz pogodbe) izvedel dokapitalizacijo Planet TV, in sicer s konverzijo svojih terjatev v osnovni kapital družbe. Predmet prodaje so tako vsi že obstoječi poslovni deleži in novo pridobljeni poslovni delež, ki vsi skupaj predstavljajo 100-odstotkov osnovnega kapitala Planet TV.

Kupnina za poslovne deleže Planet TV je, kot je že bilo objavljeno, znašala 5,0 milijonov EUR. Telekom Slovenije, d.d., je v nerevidiranem poročilu o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v prvem polletju leta 2020 že v celoti izkazal odhodke iz naslova slabitve sredstev družbe Planet TV in terjatev iz naslova posojil v družbi Telekom Slovenije, d.d., in bo ob zaključku transakcije s prejeto kupnino beležil pozitiven učinek iz naslova prodaje družbe.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.