Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zaključek javne dražbe za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

16. 4. 2021

V Telekomu Slovenije, d.d., smo zadovoljni, da je dražba zaključena, saj nam pridobljeni frekvenčni spekter omogoča nadaljevanje načrtovanega razvoja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je na javni dražbi za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom pridobil radiofrekvenčni spekter v 700 MHz FDD pasu, 700 MHz SDL pasu, 1500 MHz pasu, 2100 MHz pasu, 3600 MHz pasu in 26 GHz pasu, za kar bo skupno odštel 52.078.177,00 evrov.

V Telekomu Slovenije, d.d., smo zadovoljni, da je dražba zaključena, saj nam pridobljeni frekvenčni spekter omogoča nadaljevanje načrtovanega razvoja. V postopku dražbe smo pridobili ves potreben in načrtovan frekvenčni spekter, s katerim bomo tako zasebnim uporabnikom in podjetjem kot operaterjem, ki gostujejo v našem omrežju, tudi v prihodnje zagotavljali najnaprednejše storitve in rešitve z najboljšo uporabniško izkušnjo. Nadgradili bomo naše obstoječe nacionalno 5G omrežje, ki smo ga kot prvi v Sloveniji vzpostavili oktobra lani, in s katerim pokrivamo že prek 32 % prebivalstva. 5G je pomemben temelj sodobne digitalne družbe, ki jo aktivno soustvarjamo v Telekomu Slovenije, d.d. Uporabniki in podjetja imajo v našem omrežju zagotovljeno najbolj napredno in varno prihodnost, pridobljeni spekter pa bo omogočil nadaljnji razvoj tudi vsem deležnikom v ekosistemu Skupine Telekom Slovenije.

Na ta način v Telekomu Slovenije, d.d., utrjujemo položaj vodilnega in najnaprednejšega ponudnika celovitih IKT-storitev in rešitev na slovenskem trgu ter dodatno krepimo vrednost za lastnike.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.