Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zahteva za sklic skupščine Telekoma Slovenije, d.d.

14. 7. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je danes, 14. julija 2022, prejel zahtevo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., za sklic skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., je v priponki tega obvestila.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.