Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zahteva za sklic skupščine Telekoma Slovenije, d.d.

4. 12. 2020

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je danes, 4. decembra 2020, prejel zahtevo Slovenskega državnega holdinga, d.d., za sklic skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.


Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., je v priponki tega obvestila.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Zahteva za sklic skupščine delničarjev

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.