Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Z odobrenim dolgoročnim sindiciranim posojilom so banke izkazale zaupanje v Telekom Slovenije, d.d.

31. 3. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je danes s sindikatom bank v organizaciji NLB d.d., SKB banke d.d. in Société Générale S.A. podpisal pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 300 milijonov evrov. Poleg bank organizatork v sindikatu sodelujejo tudi Abanka d.d., Banka Koper d.d., SID banka d.d in UniCredit Banka Slovenija d.d.

Sindicirano posojilo je razdeljeno na tri enake tranše v višini 100 milijonov evrov, in sicer tranšo A z ročnostjo 7 let in odplačilom glavnice v 13 enakih polletnih obrokih, tranšo B z ročnostjo 5 let in enkratnim odplačilom glavnice ter tranšo C z ročnostjo 2 leti in enkratnim odplačilom glavnice.

»Z odobrenim posojilom so banke izkazale zaupanje v Telekom Slovenije in ambiciozno zastavljeno strategijo našega nadaljnjega razvoja, ki bo pomenila preskok v delovanju družbe. Z danim posojilom bomo v družbi bistveno izboljšali strukturo virov financiranja in predčasno zagotovili potrebno likvidnost za poplačilo obveznic, ki zapadejo konec leta. Posojilo zato ne pomeni povečanja zadolženosti družbe. V Telekomu Slovenije smo tako pomembno zmanjšali tveganje refinanciranja in povečali varnost poslovanja. Ob tem si v družbi vseskozi prizadevamo, da smo celovit in zaupanja vreden partner svojih uporabnikov, poslovnih partnerjev, nenazadnje pa tudi bank in vseh ostalih deležnikov. Zato smo zadovoljni, da so sindikat organizirali največja domača banka NLB, SKB in ugledna mednarodna bančna skupina Société Générale, ob tem pa je posojilna pogodba sklenjena skladno z mednarodnimi kreditnimi standardi,« pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije, d.d.

Organizatorke posojila so bile NLB d.d., SKB banka d.d. in Société Générale S.A.

Blaž Brodnjak, namestnik predsednika uprave NLB, je ob podpisu poudaril: »V NLB ves čas spremljamo poslovanje slovenskega podjetniškega sektorja in kot največja slovenska banka in bančna skupina s sedežem in izključnim strateškim interesom v tej regiji trdno podpiramo dobre podjetniške zgodbe. Vedno znova dokazujemo, da smo s ponovno dobrim poslovanjem in predvsem kreditno aktivnostjo odgovorni strateški partnerji najbolj vitalnemu delu slovenskega gospodarstva. S svojim znanjem in aktivnostjo lahko kot agent in organizator izpeljemo tudi najzahtevnejše kreditne posle – tudi takšnega, kot je ta s cenjeno družbo Telekom Slovenije, ki je plod skoraj dvoletnega dela vseh sodelujočih bank, in predstavlja enega izmed največjih sindiciranih poslov v zgodovini slovenskega bančništva. Današnji podpis pogodbe je vzorčni primer, da slovenske banke znamo stopiti skupaj in da s svojim strokovnim pristopom zmoremo uspešno sodelovati tudi z mednarodnimi bančnimi skupinami pri izvedbi poslov po mednarodnih pogodbenih in vsebinskih standardih. Na to smo lahko upravičeno ponosni.«

Quentin L'Hélias, direktor področja za strukturirano financiranje v IBFS Société Générale, je dejal: »Société Générale, ena vodilnih evropskih skupin na področju finančnih storitev, ki jih nudi več kot 31 milijonov strankam na trgih 66 različnih držav sveta, temelji na modelu storitev univerzalnega bančništva. V konkretnem poslu nastopa Société Générale v vlogi ene od treh organizatork posojila in v vlogi koordinatorke instrumenta za varovanje pred tveganjem spremembe obrestnih mer. Zelo smo veseli, da smo bili sposobni združiti mednarodno strokovno znanje na področju sindiciranih posojil in varovanja pred tveganji spremembe obrestnih mer, ki ga ima Société Générale, z lokalnim znanjem in komercialnimi aktivnostmi SKB, in da smo oblikovali povezano ekipo, ki se je lahko odzvala potrebam ugledne stranke. Tudi v prihodnje bomo naše mednarodno in lokalno strokovno znanje prepletali v korist strank v Sloveniji in v vsej srednji Evropi.«

François Turcot, glavni izvršni direktor SKB, pa je ob podpisu povedal: »Predvsem bi se rad zahvalil. Na eni strani naši stranki, Telekomu Slovenije, da so se odločili za naš sindikat in mu zaupali, da uredi to, zelo pomembno, posojilo, in na drugi strani vsem bankam in deležnikom, vključenim v ta posel. Vesel sem spoznanja, da so naše banke, ki se razlikujejo tako po lastniških strukturah, poslovnih strategijah, razvojnih vizijah in narodnostih, v celoti in z visoko stopnjo profesionalnosti sposobne skupaj izvesti tako kompleksno finančno operacijo, kot je to sindicirano posojilo. Prepričan sem, da bo tudi dober zgled za financiranje prihodnjih poslov v Sloveniji.«