Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Vzdrževalec likvidnosti za delnico Telekoma Slovenije, d.d.

31. 1. 2022

Telekom Slovenije, d.d., je z borznim članom Ilirika borzno posredniška hiša d. d., Ljubljana, sklenil pogodbo za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice Telekoma Slovenije, d.d., (delnice z oznako TLSG).

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je z borznim članom Ilirika borzno posredniška hiša d. d., Ljubljana, sklenil pogodbo za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice Telekoma Slovenije, d.d., (delnice z oznako TLSG). Storitve po pogodbi se bodo začele izvajati s 1. 2. 2022 in dopolnjujejo ostale aktivnosti Telekoma Slovenije, d.d., na področju odnosov z investitorji.

Hkrati s 1. 2. 2022 preneha veljati pogodba za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice Telekoma Slovenije, d.d., ki je bila sklenjena z borznim članom Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.