Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji, ki jo je Telekom Slovenije podal zoper sodbo Upravnega sodišča RS v zadevi ISDN-ADSL

19. 8. 2015

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Vrhovnega sodišča RS dne 18. 8. 2015 prejel sklep, opr. št. Ips 58/2015-2, izdan dne 14. 7. 2015, s katerim je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji Telekoma Slovenije, d.d., zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/2013-30 z dne 9. 12. 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Vrhovnega sodišča RS dne 18. 8. 2015 prejel sklep, opr. št. Ips 58/2015-2, izdan dne 14. 7. 2015, s katerim je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji Telekoma Slovenije, d.d., zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/2013-30 z dne 9. 12. 2014.

Upravno sodišče RS je s sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 3072-2/2004/132, z dne 25. 10. 2013, s katero je AVK ugotovila, da je Telekom Slovenije, d.d., v časovnem obdobju od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji (priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN), in ustavitve predmetnega postopka pred AVK.

Vrhovno sodišče RS je s predmetnim sklepom razsodilo, da se vloženi reviziji Telekoma Slovenije, d.d., zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/2013-30 z dne 9.12.2014 ugodi zaradi zmotne uporabe materialnega prava, izpodbijana sodba se razveljavi, zadeva pa se vrne Upravnemu sodišču RS v novo sojenje.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.