Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Vrhovno sodišče odpravilo odločbo AVK v zadevi Itak Džabest

6. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je od Vrhovnega sodišča RS prejel sodbo G 9/2012-28, izdano dne 26. 11. 2013 v postopku sodnega varstva tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, in sicer zaradi odprave odločbe o zlorabi prevladujočega položaja 306-14/2009-239 z dne 13. 2. 2013.

Vrhovno sodišče RS je s predmetno sodbo tožbi Telekoma Slovenije, d.d., ugodilo in odpravilo odločbo Javne Agencije RS za varstvo konkurence, s katero je le-ta ugotovila, da je Telekom Slovenije, d.d., kršil 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije. Javna Agencija RS za varstvo konkurence je v odločbi zapisala, da je Telekom Slovenije, d.d., od novembra 2008 do julija 2010 z namenom okrepitve ali ohranitve svoje tržne moči na pomembnem delu maloprodajnega trga mobilnih telekomunikacijskih storitev ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, zaradi česar je obstajala verjetnost izrinjanja konkurentov s trga, pri tem pa je Telekom Slovenije zlorabil prevladujoči položaj na maloprodajnem trgu mobilnih telekomunikacijskih storitev.

Vrhovno sodišče RS je odločbo Javne Agencije RS za varstvo konkurence odpravilo in ugotovilo, da je izpodbijana odločba obremenjena z zmotno uporabo materialnega prava, bistveno kršitvijo postopka in nepopolno ugotovitvijo dejanskega stanja.

V ponovljenem postopku bo Javna Agencija RS za varstvo konkurence morala upoštevati v sodbi izražena procesnopravna ter materialnopravna stališča.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.