Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Višje sodišče v Ljubljani izdalo sklep o končanju postopka v gospodarskem sporu družbe Akton d.o.o. proti Telekomu Slovenije

2. 9. 2016

Telekom Slovenije je 2. 9. 2016 prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu Akton d.o.o. zoper Telekom Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 2. 9. 2016 prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani z dne 24. 8. 2016 v gospodarskem sporu tožeče stranke Akton d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 2.604.506,36 evra s pripadki. Družba Akton d.o.o. je z vlogo z dne 2. 8. 2016 umaknila pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19. 11. 2014, zato je Višje sodišče v Ljubljani izdalo sklep, s katerim je postopek končalo.

Kakor je Telekom Slovenije, d.d., že predhodno razkril, sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in Akton d.o.o. 2. 8. 2016 podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje.