Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ustavitev postopka v gospodarskem sporu družbe Akton d.o.o. proti Telekomu Slovenije, d.d.

18. 8. 2016

Družba Akton d.o.o. je z vlogo z dne 2. 8. 2016 v soglasju z družbo Telekom Slovenije, d.d, tožbo umaknila, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka.​

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Telekom Slovenije, d.d., je 17. 8. 2016 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdan 4. 8. 2016, v gospodarskem sporu tožeče stranke Akton d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d, zaradi plačila 2.402.820,82 evra s pripadki. Družba Akton d.o.o. je z vlogo z dne 2. 8. 2016 v soglasju z družbo Telekom Slovenije, d.d, tožbo umaknila, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka.

 

Kakor je Telekom Slovenije, d.d., že razkril, sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in Akton d.o.o. 2. 8. 2016 podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.