Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Upravno sodišče zadevi ISDN-ADSL ugodilo tožbi Telekoma Slovenije zoper Javno agencijo za varstvo konkurence

17. 11. 2015

Telekom Slovenije je od Upravnega sodišča Republike Slovenije dne 17. 11. 2015 prejel sodbo, izdano dne 3. 11. 2015 v ponovljenem postopku ...

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Upravnega sodišča RS dne 17. 11. 2015 prejel sodbo, izdano dne 3. 11. 2015 v ponovljenem postopku po sklepu Vrhovnega sodišča RS, X Ips 58/2015 z dne 14. 7. 2015 v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK), in sicer zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 3072-2/2004/132 z dne 25. 10. 2013 v zadevi ISDN-ADSL.

Upravno sodišče RS je s predmetno sodbo razsodilo, da se tožbi tožeče stranke ugodi, odločba AVK št. 3072-2/2004/132 z dne 25. 10. 2013 se odpravi, zadeva pa se vrne istemu organu v ponovni postopek. Upravno sodišče je tudi razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 691,74 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe, in sicer od poteka roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.