Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

TSmedia, d.o.o., dokapitalizirala družbo Antenna TV SL, d.o.o.

16. 12. 2016

Z dokapitalizacijo je družba TSmedia, d.o.o., pridobila 50,1-odstotni lastniški delež v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je, skladno z dogovorom, sklenjenim 26. avgusta 2016, danes družba TSmedia, d.o.o., ki je odvisna družba Telekoma Slovenije, d.d., dokapitalizirala družbo Antenna TV SL, d.o.o. Z dokapitalizacijo je družba TSmedia, d.o.o., pridobila 50,1-odstotni lastniški delež v družbi Antenna TV SL, d.o.o. Predhodno je soglasje k dokapitalizaciji podal tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let