Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Transakcije povezane osebe s članico nadzornega sveta z delnicami Telekoma Slovenije, d.d.

18. 7. 2014

​Telekom Slovenije, d.d., javnost obvešča, da je prejel obvestilo družbe Perspektiva, d.d., povezane osebe s članico nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., o transakcijah z delnicami Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je prejel obvestilo družbe Perspektiva, d.d., povezane osebe s članico nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., o transakcijah z delnicami Telekoma Slovenije, d.d. Perspektiva, d.d., je v juliju 2014 v svojem imenu in za svoj račun v rednem trgovanju na Ljubljanski borzi kupila 200 lotov delnic TLSG po ceni 135,00 EUR za delnico ter jih prodala po povprečni ceni 138,65 EUR za delnico. Članica uprave Perspektive, d.d., je članica nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.