Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Tožba T-2 proti Telekomu Slovenije pravnomočno zavrnjena

4. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je od Višjega sodišča v Ljubljani prejel sodbo I Cpg 708/2013, izdano dne 21. 11. 2013 v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., in sicer zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756,00 EUR s pripadki (opr.št. 8 Pg 54/2007, Okrožno sodišče v Ljubljani). Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo razsodilo, da se pritožba tožeče stranke zoper sodbo prvostopnega sodišča zavrne in da se izpodbijana sodba potrdi. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti stroške pritožbenega postopka.

S predmetno sodbo je tako tožbeni zahtevek družbe T-2, d.o.o., proti družbi Telekom Slovenije, d.d., za plačilo odškodnine v višini 129.556.756,00 EUR v celoti pravnomočno zavrnjen. Družba T-2, d.o.o., je dolžna družbi Telekom Slovenije, d.d., skladno s sodbo sodišča prve stopnje, plačati pravdne stroške v višini 27.197,22 EUR, skladno s sodbo višjega sodišča pa še dodatno stroške pritožbenega postopka v višini 2.091,66 EUR.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe