Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije v prvih treh mesecih posloval bolje kot v enakem obdobju lanskega leta

5. 5. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 43. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. maja 2016, obravnaval informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2016.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 43. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. maja 2016, obravnaval informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju januar – marec 2016.

Družba Telekom Slovenije, d.d., je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 159,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. V primerjavi z lanskim letom je družba Telekom Slovenije, d.d., ustvarila tudi za 8 odstotkov večji čisti poslovni izid, ki znaša 13,5 milijona evrov, in za en odstotek boljši EBITDA, ki znaša 44,8 milijona evrov.

Zaradi konsolidacije na makedonskem trgu finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta niso neposredno primerljivi z enakim obdobjem lanskega leta. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih ustvarila 176,0 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je sicer za 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lanskega leta, vendar v letošnjem letu v skupini ni več makedonske družbe One, ki je bila v popolno konsolidacijo Skupine Telekom Slovenije vključena do 31. julija 2015. Ob upoštevanju izrednih vplivov, torej ob izločitvi družbe One, je Skupina Telekom Slovenije v treh mesecih letošnjega leta ustvarila za 5 odstotkov višje čiste prihodke od prodaje, kakor v enakem obdobju lani.

EBITDA Skupine Telekom Slovenije v treh mesecih letošnjega leta znaša 51,9 milijona evrov, ob upoštevanju enkratnih vplivov, to je izločitvi družbe One in oblikovanju popravka terjatev za družbo T-2 v stečaju, pa prilagojeni EBITDA Skupine Telekom Slovenije znaša 54,4 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov več od prilagojenega EBITDA v prvem trimesečju leta 2015. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije znaša 9,8 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov več kot v prvem trimesečju leta 2015.

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je Skupina Telekom Slovenije delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje, ki znaša 29,5 odstotka, izboljšala za 0,1 odstotne točke.

V primerjavi s stanjem konec prvega trimesečja leta 2015 so v Skupini Telekom Slovenije povečali tudi število uporabnikov, in sicer se je število mobilnih uporabnikov povečalo za en odstotek, število TV-priključkov za 6 odstotkov, število fiksnih širokopasovnih priključkov pa za 5 odstotkov.

»Doseženi rezultati v prvih treh mesecih letošnjega leta so odraz aktivne krepitve našega položaja na trgu celovitih IKT-rešitev, optimizacije poslovanja ter načrtovanih in razvojno usmerjenih aktivnosti. V nadaljevanju leta bomo intenzivno vlagali v krepitev našega omrežja, razvoj in izvajanje aktivnosti za ustvarjanje novih virov prihodkov,« pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije, d.d.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Klavdija Godniča za direktorja družbe Soline Pridelava soli, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let s pričetkom 1. 7. 2016. Klavdij Godnič sicer družbo vodi od 1. 7. 2012.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.