Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije s strani Agencije za varstvo konkurence prejel odločbo

4. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 30. 10. 2013 s strani Agencije za varstvo konkurence prejel odločbo v ponovljenem postopku v zvezi z ugotavljanjem zlorabe prevladujočega položaja z vezavo ISDN – ADSL.

Po tem, ko je Upravno sodišče RS dne 18. 11. 2009 s sodbo opr. št. U 959/2008 ugodilo tožbi Telekoma Slovenije, d.d., in odločilo, da se odločba Agencije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) z dne 31. 3. 2008 v delu, v katerem je le-ta ugotovila kršitev, odpravi in da se zadeva v odpravljenem delu vrne v ponovni postopek, je AVK zaradi ugotovitve popolnega dejanskega stanja - izvedbe dodatnih dokazov v smeri ugotovitve, ali je investicija Telekoma Slovenije, d.d., objektivno ekonomsko opravičljiva – izvedla ponovljen postopek.

AVK je z Odločbo z dne 25. 10. 2013, opr. št. 3072-2/2004/132, ugotovila, da je Telekom Slovenije, d.d., v časovnem obdobju od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji, in sicer s tem, da je operaterjem – internetnim ponudnikom, pogojeval priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN priključka s strani končnih uporabnikov. S tem je Telekom Slovenije, d.d., kršil 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

Telekom Slovenije, d.d., bo odločbo Agencije za varstvo konkurence preučil ter se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si.