Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije prejel tožbo družbe AKTON

18. 4. 2014

Tožeča stranka s tožbo zahteva plačilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka domnevno utrpela zaradi protipravnih dejanj tožene stranke in okrnitve ugleda tožeče stranke.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je prejel tožbo družbe AKTON, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zaradi plačila 2.402.820,82 EUR s pp.

Tožeča stranka s tožbo zahteva plačilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka domnevno utrpela zaradi protipravnih dejanj tožene stranke in okrnitve ugleda tožeče stranke.

Telekom Slovenije, d.d., pojasnjuje, da se tožba nanaša na vloženo kazensko ovadbo zoper tožečo stranko, ki je bila v predkazenskem postopku osumljena storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije po 2. odstavku 228. člena Kazenskega zakonika-I (KZ-I) v zvezi z 20. členom KZ-1. Pristojni državni tožilec je na podlagi prejetega poročila Nacionalnega preiskovalnega urada zadevo zaključil.

Telekom Slovenije, d.d., bo tekom postopka dokazal, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe