Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije,prejel sodbo Vrhovnega sodišča RS v zvezi s plačilom odškodnine družbi ABM informacijski inženiring

3. 7. 2014

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 1. 7. 2014 s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije prejel sodbo, opr. št. IV Pg 55/2002, v zvezi s plačilom odškodnine družbi ABM informacijski inženiring, d.o.o., zaradi nevključitve CD-ROM-a v ISDN pakete.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 1. 7. 2014 s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije prejel sodbo, opr. št. IV Pg 55/2002, v zvezi s plačilom odškodnine družbi ABM informacijski inženiring, d.o.o., zaradi nevključitve CD-ROM-a v ISDN pakete.

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku spremenilo odločitve prvo- in drugostopenjskega sodišča, in sicer tako, da Telekom Slovenije, d.d., dolguje ABM, d.o.o., plačilo zneska v višini 941.262,26 EUR s prisojenimi zakonsko zamudnimi obrestmi. V preostalem delu je Vrhovno sodišče revizijo ABM, d.o.o., zavrnilo in odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške postopka.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.