Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije prejel sodbo Vrhovnega sodišča RS v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET zoper Telekom Slovenije

4. 11. 2015

Vrhovno sodišče RS je revizijo tožeče stranke zavrnilo.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Vrhovnega sodišča RS dne 3. 11. 2015 prejel sodbo, izdano dne 29. 9. 2015, v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi plačila po modificiranem zahtevku 25.959.896,34 EUR s pripadki.

Vrhovno sodišče RS je revizijo tožeče stranke zavrnilo in ji naložilo, da mora toženi stranki povrniti 2.519,91 EUR stroškov revizijskega odgovora, in sicer v 15 dneh od vročitve sodbe; v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. dne od vročitve sodbe dalje.