Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije prejel sodbo v gospodarskem sporu tožeče stranke Tušmobil zoper Telekom Slovenije

5. 5. 2015

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 5. 5. 2015 prejel sodbo, izdano dne 13. 2. 2015 v gospodarskem sporu tožeče stranke Tušmobil, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 28.176.227,00 EUR s pripadki.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 5. 5. 2015 prejel sodbo, izdano dne 13. 2. 2015 v gospodarskem sporu tožeče stranke Tušmobil, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 28.176.227,00 EUR s pripadki.

Okrožno sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo odločilo, da je Telekom Slovenije, d.d., dolžan družbi Tušmobil, d.o.o., v roku 15 dni plačati 1.709.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 11. 9. 2007 dalje do plačila. V presežku, t.j. za 26.467.227,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 9. 2007 dalje do plačila, je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. O stroških postopka bo sodišče odločilo naknadno z dopolnilnim sklepom.

Telekom Slovenije, d.d., bo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani preučil ter se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.