Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije prejel kupnino za 100 % delež albanske družbe PRIMO Communications SHPK

11. 10. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:"
Telekom Slovenije, d.d., je dne 3. oktobra 2013 z družbo AD – TRADE SHPK podpisal pogodbo o prodaji 100 % deleža v albanski odvisni družbi PRIMO Communications SHPK. Družba AD – TRADE SHPK je kupnino v celoti poravnala. Prenos 100 % deleža v PRIMO Communications SHPK bo, skladno z albansko zakonodajo, izvršen po pridobitvi soglasja albanskega organa pristojnega za konkurenco.

Prodaja družbe v Albaniji sodi v sklop aktivnosti uresničevanja strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije glede konsolidacije njenih družb in med seboj povezanih dejavnosti.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe