Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka

2. 10. 2018

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je danes, 2. oktobra 2018, z družbo "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko društvo Banja Luka podpisal pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka, iz Bosne in Hercegovine.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je danes, 2. oktobra 2018, z družbo "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko društvo Banja Luka podpisal pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka, iz Bosne in Hercegovine.

 

Pogodbeni stranki načrtujeta, da bo posel zaključen predvidoma do konca leta 2018, in sicer po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji. Do zaključka posla Telekom Slovenije, d.d., podrobnosti posla, vključno s kupnino, ne bo razkrival.

Prodaja družbe Blicnet d.o.o. je skladna s sprejetim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za leto 2018 in strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2018-2022.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.