Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije podpisal kupoprodajno pogodbo o prodaji 50-odstotnega deleža družbe Gibtelecom Limited

17. 11. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je danes z vlado Gibraltarja podpisal kupoprodajno pogodbo o prodaji 50-odstotnega deleža v družbi Gibtelecom Limited. Gibraltarska vlada bo 50-odstotni delež v družbi Gibtelecom Limited od Telekoma Slovenije, d.d., kupila za 47,7 milijona evrov. Gibraltarska vlada, ki je že lastnica 50-odstotnega deleža družbe Gibtelecom Limited, je imela kot družbenik pri nakupu deleža predkupno pravico.

Prodaja 50-odstotnega deleža družbe Gibtelecom Limited je skladna s sprejetim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 ter s Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014 – 2018.

Celoten posel bo predvidoma zaključen v decembru 2014.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.