Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije in Slovenska odškodninska družba sta podpisala Pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic Telekoma Slovenije

23. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d., sta v ponedeljek, 23. decembra 2013, podpisala Pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Pogodba). Slovenska odškodninska družba, d.d, je Pogodbo podpisala v imenu konzorcija prodajalcev, ki skupaj predstavljajo 72,75 % osnovnega kapitala Telekoma Slovenije, d.d.

Pogodba opredeljuje predvidene faze v postopku prodaje, organizacijo postopka, način obveščanja deležnikov ter medsebojna razmerja med Telekomom Slovenije, d.d., in prodajalci.

Soglasje k podpisu Pogodbe je na svoji 10. redni seji, ki je potekala v petek, 20. decembra 2013, podal tudi Nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije