Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., zaključil postopek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka

31. 1. 2019

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 31. januarja 2019 zaključil postopek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 31. januarja 2019 zaključil postopek prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka. Kupnina bistveno presega knjigovodsko vrednost naložbe. Končno kupnino bo Telekom Slovenije, d.d., sporočil po končni določitvi prilagoditvenih postavk.

Telekom Slovenije, d.d., in “Telekomunikacije Republike Srpske“ akcionarsko društvo Banja Luka sta pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka, podpisala 2. oktobra 2018.

Prodaja družbe Blicnet d.o.o. je skladna s sprejetim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije obdobje 2018-2022.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.