Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča

12. 9. 2016

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je dne 12. 9. 2016 na podlagi mnenja Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., ki jo je skupščina Telekoma Slovenije, d.d., s sklepom z dne 7. 3. 2012 imenovala za posebnega zastopnika, vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Telekom Slovenije, d.d., vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je dne 12. 9. 2016 na podlagi mnenja Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., ki jo je skupščina Telekoma Slovenije, d.d., s sklepom z dne 7. 3. 2012 imenovala za posebnega zastopnika, vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdano dne 13. 5. 2016, ki jo je Telekom Slovenije, d.d. prejel dne 29. 8. 2016, v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki. Z navedeno sodbo je sodišče tožbeni zahtevek Telekoma Slovenije, d.d., v celoti zavrnilo.
Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si , in sicer za obdobje najmanj 5 let.