Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije, d.d., vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

15. 4. 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je na podlagi mnenja Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., ki jo je skupščina Telekoma Slovenije, d.d., s sklepom z dne 7. 3. 2012 imenovala za posebnega zastopnika

vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdano dne 4. 12. 2018 v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki. Z navedeno sodbo je sodišče v ponovljenem postopku tožbeni zahtevek Telekoma Slovenije, d.d., v celoti zavrnilo.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.