Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., ustanovil odvisno družbo SIOL Prishtina L.L.C.

17. 10. 2019

Za direktorja družbe je bil imenovan Matjaž Pogačnik

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je z namenom celovitega upravljanja regionalnega optičnega omrežja ustanovil družbo SIOL Prishtina L.L.C., ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba SIOL Prishtina L.L.C. je bila v poslovni register na Kosovu vpisana 16 oktobra 2019. Za direktorja družbe je bil imenovan Matjaž Pogačnik.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.