Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., uredil vsa medsebojna razmerja v sporih zoper bivše člane uprave

24. 6. 2020

Na tej osnovi je zavarovalnica družbi Telekom Slovenije, d.d., dne 24. 6. 2020 plačala znesek 2,8 mio EUR. Z izpolnitvijo te obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravdnimi strankami.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bila na podlagi dne 5. 6. 2020 podanega soglasja skupščine delničarjev k sklenitvi izvensodne poravnave med Telekomom Slovenije, d.d., bivšimi člani uprave in Zavarovalnico Triglav, d.d., v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica zaradi plačila 48.051.294,00 EUR s pripadki, pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani sklenjena sodna poravnava. Na tej osnovi je zavarovalnica družbi Telekom Slovenije, d.d., dne 24. 6. 2020 plačala znesek 2,8 mio EUR. Z izpolnitvijo te obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravdnimi strankami.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.