Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prodal svoj 45-odstotni delež v družbi ONE.VIP DOO Skopje

9. 11. 2017

S plačilom kupnine je Telekom Slovenije, d.d., v celoti izstopil iz lastništva družbe ONE.VIP DOO Skopje.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

22.10. 2014 sta poslovodstvi makedonskih družb ONE DOOEL Skopje, ki je bila del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je bila del Telekom Austria Group, podpisali pogodbo o združitvi obeh družb. Telekom Slovenije, d.d., in Telekom Austria Group sta 8. 7. 2015 prejela soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim je le-ta dovolila združitev obeh družb. Skladno z navedenim sta Telekom Slovenije, d.d., in Telekom Austria Group 1. 10. 2015, ko je bil izveden vpis v centralni register Republike Makedonije, ustanovila združeno družbo ONE.VIP DOO Skopje, v kateri je imel Telekom Slovenije, d.d., 45-odstotni delež, Telekom Austria Group pa 55-odstotni delež. Pogodba je vključevala tudi nakupno in prodajno opcijo za izstop Telekoma Slovenije, d.d., iz združene družbe v roku treh let po zaključeni združitvi.

Skladno s podpisano pogodbo je Telekom Austria Group uveljavil nakupno opcijo, tako da je Telekom Slovenije, d.d., danes za svoj 45-odsotni delež v družbi ONE.VIP DOO Skopje prejel celotno kupnino v višini 120 milijonov evrov. S plačilom kupnine je Telekom Slovenije, d.d., v celoti izstopil iz lastništva družbe ONE.VIP DOO Skopje. Z dnem prejetja kupnine bodo pričeti vsi ustrezni postopki za vpis spremembe lastništva.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.