Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe Telemach d.o.o

2. 8. 2021

Telekom Slovenije, d.d., bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel tožbo družbe Telemach d.o.o., zaradi plačila škode pcto. 28.795.802,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1.6.2021 dalje do plačila. Družba Telemach d.o.o. tožbeni zahtevek utemeljuje z domnevnimi kršitvami regulatornih odločb, izdanih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ter z domnevno zlorabo prevladujočega položaja.
Telekom Slovenije, d.d., bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal.
Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije