Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe T-2

2. 3. 2021

Telekom Slovenije, d.d., bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Telekom Slovenije, d.d., je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel tožbo družbe T-2, d.o.o., zaradi plačila navadne škode v višini pcto. 12.195.656,00 EUR, plačilo izgubljenega dobička v višini pcto. 35.760.909,00 EUR, ugotovitev neobstoja terjatev pcto. 1.778.033,00 EUR s spp. Vtoževani zahtevek naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 7. 2020.
Telekom Slovenije, d.d., bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal.
Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.