Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe AGICOA

8. 9. 2015

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 7. 9. 2015 prejel tožbo družbe AGICOA, The Association for the European Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA Europe, s sedežem Fimland Studios – 25-27, Zone Industrielle de Kehlen – LU-8287 Kehlen - Luxembourg, zaradi plačila 2.400.000,00 EUR s pp.​

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 7. 9. 2015 prejel tožbo družbe AGICOA, The Association for the European Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA Europe, s sedežem Fimland Studios – 25-27, Zone Industrielle de Kehlen – LU-8287 Kehlen - Luxembourg, zaradi plačila 2.400.000,00 EUR s pp.

Tožeča stranka s tožbo zahteva plačilo dela obveznosti nosilcem pravic za razširjanje televizijskih in radijskih programov v Republiki Sloveniji iz let 2010 in 2011.

Telekom Slovenije, d.d., bo tekom postopka dokazal, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.