Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije, d.d., prejel soglasje za prevzem družbe Debitel telekomunikacije, d.d.

15. 9. 2015

Telekom Slovenije, d.d., je prejel odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence.

Agencija z odločbo ugotavlja, da je koncentracija družb Telekom Slovenije, d.d., in Debitel telekomunikacije, d.d., skladna s pravili konkurence ob upoštevanju korektivnega ukrepa, ki izhaja tudi iz javno dostopne različice odločbe na spletni strani Javne agencije RS za varstvo konkurence.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je prejel odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, s katero le-ta ugotavlja, da je koncentracija družb Telekom Slovenije, d.d., in Debitel telekomunikacije, d.d., skladna s pravili konkurence ob upoštevanju korektivnega ukrepa, ki izhaja tudi iz javno dostopne različice odločbe na spletni strani Javne agencije RS za varstvo konkurence. Telekom Slovenije, d.d., ki je pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Debitel telekomunikacije, d.d., s prodajalci, to je z družbami ACH, d.d., Ljubljana, Adria Mobil, d.o.o., in Svema Trade, d.o.o., sklenil 27. 2. 2015, načrtuje, da bo posel, skladno z določili navedene pogodbe, v celoti zaključen v najkrajšem možnem času.

S prevzemom 100-odstotnega deleža v družbi Debitel telekomunikacije, d.d., bo Telekom Slovenije, d.d., krepil sinergije med podjetjema, Debitel pa bo svojim uporabnikom tudi v prihodnje zagotavljal najkakovostnejše komunikacijske storitve v prvem omrežju v Sloveniji.

Nadaljnji razvoj Telekoma Slovenije, d.d., bo temeljil na navzkrižni prodaji storitev, razvoju novih storitev in naročniških modelov, diferenciaciji in ponudbi ekskluzivnih vsebin, nadaljnjem izboljševanju uporabniške izkušnje ter zagotavljanju standardiziranih storitev v oblaku. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.