Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

18. 7. 2016

Telekom Slovenije je 20. 7. 2016 prejel sklep o uvedbi postopka prisilne poravnave v družbi Antenna TV SL.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 20. 7. 2016 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. 3351/2016, s katerim je sodišče uvedlo postopek prisilne poravnave v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.