Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

29. 8. 2016

Telekom Slovenije prejeto sodbo proučuje, o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi pa bo delničarje in javnost sproti obveščal.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 29. 8. 2016 prejel sodbo, izdano dne 13. 5. 2016, v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki, s katero je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo, Telekomu Slovenije, d.d., pa naložilo, da toženim strankam in stranskim intervenientom povrne pravdne stroške.

Telekom Slovenije, d.d., prejeto sodbo proučuje, o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi pa bo delničarje in javnost sproti obveščal.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si , in sicer za obdobje najmanj 5 let.