Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani

21. 11. 2021

S sodbo in sklepom je Višje sodišče pritožbo družbe SKY NET, d.o.o., zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo še preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje naročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj.

Sodišče je tudi odločilo, da je SKY NET, d.o.o., dolžan povrniti Telekomu Slovenije, d.d., pravdne stroške v višini 39.611,52 EUR ter stroške pritožbenega postopka v višini 5.480,00 EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 29. novembra 2021 prejel sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi izpolnitve pogodbe po dveh tožbah (skupaj pcto. 33 mio EUR) in zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe po nasprotni tožbi (pcto. 25 mio EUR). S sodbo in sklepom je Višje sodišče pritožbo družbe SKY NET, d.o.o., zavrnilo. in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo še preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje naročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj. Sodišče je tudi odločilo, da je SKY NET, d.o.o., dolžan povrniti Telekomu Slovenije, d.d., pravdne stroške v višini 39.611,52 EUR ter stroške pritožbenega postopka v višini 5.480,00 EUR.

Višje sodišče je spremenilo tudi odločitev sodišča prve stopnje glede tožbenega zahtevka Telekoma Slovenije, d.d., po nasprotni tožbi, ki se nanaša na ugotovitev ničnosti pogodbe. Višje sodišče je ugotovilo, da je pogodba, ki je bila med pogodbenima strankama sklenjena leta 2001, nična in brez pravnega učinka.

Z odločitvijo Višjega sodišča je tako tudi podredni tožbeni zahtevek družbe SKY NET, d.o.o., pravnomočno zavrnjen.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.