Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani

27. 5. 2016

Telekom Slovenije je prejel sodbo in sklep v gospodarskem sporu Tušmobil zoper Telekom Slovenije.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Višjega sodišča v Ljubljani dne 27. 5. 2016 prejel sodbo in sklep, izdano dne 13. 5. 2016, v gospodarskem sporu tožeče stranke Tušmobil, d.o.o., sedaj Telemach, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 28.176.227,00 EUR s pripadki.

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo odločilo, da se pritožbi Telekoma Slovenije, d.d., zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 13. 2. 2015 ugodi, in sicer tako,

da se tožbeni zahtevek zavrne še v višini 316.847,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 9. 2007 dalje do plačila in
da se razveljavi zahtevek za plačilo v višini 1.392.153,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 9. 2007 dalje do plačila ter vrne prvostopenjskemu sodišču v novo sojenje pred drugim sodnikom.
Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo tudi pritožbi Telekoma Slovenije, d.d., zoper dopolnilni sklep, s katerim je Okrožno sodišče v Ljubljani odločalo o stroških postopka, tako da je izpodbijani sklep razveljavilo, odločitev o stroških postopka pa vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. Odločitev o stroških pritožbenega postopka je Višje sodišče v Ljubljani pridržalo za končno odločbo.