Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani

4. 3. 2020

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo in sklepom odločilo, da se pritožbi Telekoma Slovenije, d.d.,

ugodi v delu, ki se nanaša na del stroškov stranskih intervenientov in je v tem delu sodbo razveljavilo, v preostalem nerazveljavljenem delu pa je pritožbo Telekoma Slovenije d.d. zavrnilo in sodbo Okrožnega sodišča v izpodbijanem delu potrdilo.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 4. 3. 2020 prejel sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, izdano 13. 2. 2020 v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki.

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo in sklepom odločilo, da se pritožbi Telekoma Slovenije, d.d., ugodi v delu, ki se nanaša na del stroškov stranskih intervenientov in je v tem delu sodbo razveljavilo, v preostalem nerazveljavljenem delu pa je pritožbo Telekoma Slovenije d.d. zavrnilo in sodbo Okrožnega sodišča v izpodbijanem delu potrdilo. Telekomu Slovenije, d.d., je naložilo, da toženim strankam povrne pravdne stroške pritožbenega postopka.

Telekom Slovenije, d.d., prejeto sodbo in sklep proučuje, o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi bo delničarje in javnost sproti obveščal.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.